Monday, January 10, 2011

ini adalah kolase karya seorang teman bernama ika vantiani.
dulu waktu sd saya sering menghabiskan waktu saya dengan menghisap lem aibon di kamar pembantu saya.
sebuah hadiah dari teman yang sedang meneruskan pendidikannya di luar negeri.